Aikido

Aikido - jest tradycyjną japońską sztuką walki, w której odrzuca się przemoc i rywalizację. Została stworzona przez Ueshiba Morihei O sensei. Podstawą nauczania są zasady równowagi energii oraz szacunek do partnera. Aikido mogą praktykować zarówno mężczyźni jak i kobiety, bez ograniczeń wiekowych, oraz specjalnego przygotowania. Ćwiczący początkowo uczy się podstawowych zasad sztuk walki takich jak: uniki, przemieszczenia, uchwyty oraz dystans. W miarę postępów, poznaje techniki ręczne (taijutsu aiki) - unieruchomienia i rzuty - oraz techniki z bronią (aikijo, aikiken).