Kursy doskonalące dla pracowników ochrony fizycznej

Rozpoczynamy rekrutację na kursy doskonalące czterdziestogodzinne (cztery dni szkoleniowe) dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
którzy mieli licencję do 31.12.2013r., a po 1.01.2014r. zostali z urzędu wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Brak ukończenia takiego kursu będzie skutkować skreśleniem z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

!!!Nie wszyscy o tym wiedzą!!!

art. 38b ust.1 ustawy o ochronie osób i mienia w zw. z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 15 stycznia 2016r.

Zajęcia mogą odbywać się we wszystkie dni tygodnia w zależności od potrzeb i możliwości słuchaczy na terenie Warszawy (Hala Sportowa KOŁO ul. Obozowa 60) i woj. mazowieckiego lub innych miejscowości.
Koszt szkolenia : 500zł - osoby indywidualnie,   450zł - firmy ochroniarskie (grupy 20- osobowe).                                                                                                                                                    Proponowane terminy kursów:
pierwszy kurs - koniec kwietnia  2018

drugi kurs - połowa maja  2018  

(możliwość uzgodnienia innych terminów) 

                                                                                                                                                    Rozpoczęcie kursów w ww.  terminach uzależnione od zebrania  w grupie co najmniej 15 osób

kolejne terminy w najbliższym czasie