TBC

TBC - to inaczej "TOTAL BODY CONDITIONING" czyli kompleksowy zestaw ćwiczeń obejmujący wszystkie partie mięśniowe ciała.
W trakcie zajęć wykorzystywane są m.in. przybory: Core-Board, ciężarki, ekspandory, gumy czy "zające".