Karate kyokushin

Karate Kyokushin

 

ZAPRASZAMY :
– poniedziałki 16:10-17:10 i piątki 16:30-17:30 zajęcia w PAWILONIE PAWILONIE SPORTÓW WALKI

Karate jest dążeniem do zachowania harmonii ducha i ciała, próbą spojrzenia w siebie. Uczy pokory i dyscypliny.

Potrzeba przynależności:
Karate daje dzieciom i młodzieży poczucie przynależności do grupy, gdzie łączy ich wspólne zainteresowanie sportami walki, pokonywanie trudności i własnych słabości. Daje możliwość indywidualnego rozwoju, bez potrzeby rywalizacji o miejsce w drużynie, jak dzieje się to w innych dyscyplinach sportowych . Każdy z trenujących bierze udział w treningu bez ryzyka, że zostanie zepchnięty na ławkę rezerwowych.

Osiąganie celów:
Karate stawia określone cele przed adeptami, a kryteria ich oceny są jasne i zrozumiałe. Młodzi karatecy co pewien czas mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i zdobyć kolejny pas będący tego świadectwem. Stopień trudności kolejnych egzaminów wzrasta wraz z zaawansowaniem trenujących karate. W ramach karate można też realizować własne cele takie jak: zrzucenie nadwagi, poprawienie sprawności ogólnej, czy poprawienie samopoczucia w myśl zasady „ w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Karate a nauka:
Nieustanne powtarzanie ćwiczeń, nauka nowych/ często skomplikowanych/ technik, dążenie do perfekcyjnego wykonywania wymusza na adeptach ciągłą koncentrację, wyrabia determinację w dążeniu do celu i samokontrolę u ćwiczących. Po jakimś czasie zaczyna to przenosić się na inne dziedziny życia, a przede wszystkim odbija się na poprawie efektywności uczenia się.

Karate a agresja:
Wbrew częstym opiniom Kluby karate są środowiskiem pozytywnych wzorców zachowań. W czasie treningów adepci wyrabiają w sobie takie cechy jak stanowczość i opanowanie w obliczu zagrożenia, powstrzymywania się od gwałtowności, poszanowania starszych, tak stopniem jak i wiekiem. Zasadą jest unikanie walki. Poprzez trening młodzi karatecy uczą ukrywać takie cechy jak bojaźń, brak pewności i nie okazywać ich na zewnątrz.

Karate a zdrowie:
Ponieważ karate wymaga dużej koordynacji ruchowej i sprawności fizycznej, te cechy poprzez trening karate znacznie się poprawiają . Jako sport symetryczny równolegle rozwija wszystkie partie ciała. Poprawia się też wydolność płuc i kondycję fizyczną. Jednocześnie treningi karate zapobiegają powstawaniu wad postawy, skoliozom i w znacznym stopniu są pomocne w procesie ich leczenia

Karate – sztuka walki

Co to jest karate :

W języku japońskim słowo „kara” znaczy „pusta”, „te” – „rę­ka”. „Kyoku” tłumaczy się jako „ostateczny”, „zasadniczy” al­bo „podstawowy”; „shin” – „prawda” bądź „rzeczywistość”, zaś „kai” to po japońsku „stowarzyszenie”, „przyłączenie” lub „wziąć udział”. Zatem Kyokushinkai oznacza dążenie do poznania prawdy.

Symbolem karate kyokushin jest znak kanku. Umieszczo­ny w okręgu oznacza ciągłość oraz okrężny ruch.

Kyokushin jest jednym z najpopularniejszych i docenia­nym na świecie stylów karate – dziedzictwem kulturowym Dalekiego Wschodu, sięgającym zamierzchłej przeszłości (pierwszy zapis na temat sztuki bojowej pochodzi z około 2500 roku przed na-szą erą). Istotą tej dalekowschodniej sztu­ki walki jest nie tylko doskonalenie sprawności ciała, lecz tak­że – a może przede wszystkim – kształtowanie w ćwiczącym odporności psychicznej i wyrabianie w nim właściwej posta­wy moralnej. Członkami Międzynarodowej Organizacji Ky­okushin było i jest wiele znakomitości ze świata kultury i polityki, między innymi: premier Japonii i laureat Pokojowej Nagrody Nobla E. Sato, książę Mohamed, król Hiszpanii Ju­an Carlos, aktor Sean Connery, prezydent USA Ronald Re­agan, przywódca Rosji Władimir Putin, a także piłkarz David Beckham.

Napisz do nas

10 + 1 =

Jesteśmy otwarci

Poniedziałek-Piątek: 16:00 - 22:00

Sobota-Niedziela: 8:00 - 21:00